Digitale Portalen

De klassieke verzorgingsstaat is langzaam aan het verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de zogeheten participatiemaatschappij, met een nieuwe rolverdeling tussen burger en overheid. Hierbij gaat de overheid uit van de eigen kracht van mensen om langer zelfredzaam te (kunnen) zijn, hun eigen zorg te organiseren, maar ook om dit meer en langer voor elkaar te doen. Dat deze (mantel)zorg complex en intensief kan zijn, blijkt uit steeds meer praktijkvoorbeelden en -verhalen. Reden waarom er steeds meer digitale hulpmiddelen ontstaan om deze (mantel)zorg te regelen, te organiseren, af te stemmen en daardoor een stukje makkelijker te maken. Deze zogenoemde ‘zorgportalen’ kunnen hierbij een steun zijn voor mantelzorgers en ouderen die zelf hulp nodig hebben of de regie over hun eigen zorg willen houden. In deze lezing wordt ingegaan op wat mantelzorg nu precies is, wanneer digitale hulpmiddelen een toevoeging kunnen zijn in het zorgproces, welke portalen hiervoor geschikt zijn en hoe deze functioneren.