Veilig en bewust internetten op de pc

In de workshop veilig en bewust internetten op de pc wordt ingegaan op een aantal basisvaardigheden die u kan helpen om veilig op het internet te bewegen. De workshop is opgebouwd uit drie delen. In deel één komt de werking en beveiliging van uw computer aan de orde, waar moet uw computer aan voldoen om veilig te kunnen internetten? Vervolgens gaan we in op het herkennen van verdachte situaties op internet, onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn malware en mobiele malware, fishing (nepmail), openbare wifi. Ten slotte leren wij u hoe u zelf uw privacy kunt waarborgen op het internet om minder blootgesteld te worden aan de gevaren die we zojuist benoemd hebben (wat is een goed wachtwoord, deel ik mijn e-mailadres altijd met derden).