Wordpress voor beginners

In deze workshop wordt een toelichting gegeven op het maken van een website met Wordpress.

Wordpress is een Content Management Systeem waarbij een website kan worden gemaakt.

In de workshop wordt het bouwen van een website gedaan met behulp van een demo site die door de Wordpress organisatie ter beschikking wordt gesteld.

Demo.joomla.org